شرکت پتروشیمی انستیتو نفت فرانسه

در اواخر سال 1342 انستیتو نفت فرانسه از طریق سازمان برنامه و بودجه مامور شد تا در مکان ایجاد صنایع پتروشیمی در ایران مطالعات جامعی به عمل آورد . این مطالعات منجر به تاسیس شرکت سهامی پتروشیمی آبادان با مشارکت 74 % سهم شرکت ملی پتروشیمی و 26% سهم شرکت ب اف گودریج آمریکا گردید. در سال 1346 عملیات ساختمانی مجتمع توسط شـرکت لاماس آمریکا آغاز و در سال 1348 رسما به بهره برداری رسید . ظرفیت اولیه تولیـــد سالانه 20000 تن پی وی سی , 10000 تن دودسیل بنزن و 24000 تن ســـــود سوز آور بوده است. در سال 1354 طرح گسترش به منظور افزایـــــــش تولید پی وی سی به 60000 تن در سال به اجرا در آمد.

در اواخر سال 1342 انستیتو نفت فرانسه از طریق سازمان برنامه و بودجه مامور شد تا در مکان ایجاد صنایع پتروشیمی در ایران مطالعات جامعی به عمل آورد . این مطالعات منجر به تاسیس شرکت سهامی پتروشیمی آبادان با مشارکت 74 % سهم شرکت ملی پتروشیمی و 26% سهم شرکت ب اف گودریج آمریکا گردید. در سال 1346 عملیات ساختمانی مجتمع توسط شـرکت لاماس آمریکا آغاز و در سال 1348 رسما به بهره برداری رسید . ظرفیت اولیه تولیـــد سالانه 20000 تن پی وی سی , 10000 تن دودسیل بنزن و 24000 تن ســـــود سوز آور بوده است. در سال 1354 طرح گسترش به منظور افزایـــــــش تولید پی وی سی به 60000 تن در سال به اجرا در آمد.

download (24)-svg

رنگ و رزین

download (19)-svg

تایرسازی

download (22)-svg

ریخته گری

download (26)-svg

آرایشی بهداشتی

download (25)-svg

شوینده

industc

کاربردهای خاص

download (24)-svg

رنگ و رزین

download (19)-svg

تایرسازی

download (22)-svg

ریخته گری

download (26)-svg

آرایشی بهداشتی

download (25)-svg

شوینده

industc

کاربردهای خاص

بازار جهانی رزین های فنولیک

از صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی ارزش آفرین یاد می شود؛ به عبارت دیگر، این صنعت، طلایه دار ایجاد ارزش افزوده در صنایع نفت وگاز است که مستلزم توجه و حمایت های ویژه از جانب بخش دولتی بوده و برای...

ادامه مطلب

صنعت تایرسازی درایران و جهان

رشد فزاینده ای که با راه اندازی پروژه های پتروشیمی به لحاظ حجم و تنوع محصولات این صنایع حاصل می شود بستر مناسبی را برای توسعه صنایع پایین دستی به عنوان مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی و تکمیل کننده زنجیره ارزش...

ادامه مطلب

آشنایی با رزین تکی فایر تایر

از صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی ارزش آفرین یاد می شود؛ به عبارت دیگر، این صنعت، طلایه دار ایجاد ارزش افزوده در صنایع نفت وگاز است که مستلزم توجه و حمایت های ویژه از جانب بخش دولتی بوده و برای...

ادامه مطلب

فرآیند کلد باکس چیست؟

 روش کلد باکس شامل سه جز آلی می باشد که جز اول رزین ،جز دوم هاردنر و جز سوم هاردنر آمینی می باشد. جز اول رزین: این رزین،یک رزین فنول فرمالدهیدی حل شده در مخلوطی از حلال های آروماتیک و...

ادامه مطلب

بازار جهانی رزین های فنولیک

از صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی ارزش آفرین یاد می شود؛ به عبارت دیگر، این صنعت، طلایه دار ایجاد ارزش افزوده در صنایع نفت وگاز است که مستلزم توجه و حمایت های ویژه از جانب بخش دولتی بوده و برای...

ادامه مطلب

صنعت تایرسازی درایران و جهان

رشد فزاینده ای که با راه اندازی پروژه های پتروشیمی به لحاظ حجم و تنوع محصولات این صنایع حاصل می شود بستر مناسبی را برای توسعه صنایع پایین دستی به عنوان مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی و تکمیل کننده زنجیره ارزش...

ادامه مطلب

آشنایی با رزین تکی فایر تایر

از صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی ارزش آفرین یاد می شود؛ به عبارت دیگر، این صنعت، طلایه دار ایجاد ارزش افزوده در صنایع نفت وگاز است که مستلزم توجه و حمایت های ویژه از جانب بخش دولتی بوده و برای...

ادامه مطلب